OZNAM PRE UCHÁDZAČOV
      V prípade, že žiak sa pre osobitne závažné dôvody, hlavne choroba alebo karanténa, nemôže dostaviť na prijímacie skúšky, predloží jeho zákonný zástupca žiadosť o povolenie vykonať skúšku v náhradnom termíne - súbor 19552.docx. Žiadosť treba poslať na mailovú adresu skola@gbstlc.sk hneď ako sa dozviete o dôvode neúčasti, najneskôr v deň konania skúšok.
OZNAM
      Oznamujeme žiakom a ich zákonným zástupcom, že od utorka 11.5.2021 obnovujeme prezenčné vyučovanie pre všetkých žiakov. Žiadame rodičov a žiakov, aby si dôkladne preštudovali manuál k návratu do škôl - súbor 19520.pdf a podmienky vstupu do školy - súbor 17283.docx.Pri prvom vstupe do školy je potrebné mať so sebou vyplnené tlačivo Vyhlásenie zákonného zástupcu dieťaťa/žiaka o bezinfekčnosti - súbor 19600.docx alebo Vyhlásenie plnoletého žiaka o bezinfekčnosti - súbor 19604.docx

V pondelok 10.5.2021 budú mať žiaci tried prima, sekunda, tercia a kvarta športový deň - zraz 8:00 na basketbalovom ihrisku. (Už je potrebné mať pri sebe vyplnené tlačivo o bezinfekčnosti)
Ostatní žiaci budú mať v pondelok 10.5.2021 RIADITEĽSKÉ VOĽNO.
Mgr. Helena Maráková
riaditeľka školy
Vitajte na webovej stránke Gymnázia Boženy Slančíkovej Timravy v Lučenci (GBST LC). Naše gymnázium má dlhoročné skúsenosti v oblasti vzdelávania už od roku 1590 a zaraďujeme sa medzi vôbec najstaršie vzdelávacie organizácie na Slovensku.
      Vzdelávanie je zabezpečené v obidvoch štandardných gymnaziálnych formách, a to ako v osemročnom tak aj v štvorročnom profile štúdia.
skola
oznamy


Naši sponzori:
Kontakty:
Gymnázium Boženy Slančíkovej-Timravy
Haličská cesta č. 9
984 03 Lučenec
telefón: 047 433 32 32
e-mail: skola@gbstlc.sk

lucenec bbsk osobnyudaj fle_fr