Rozvrh a zastupovanie je pre žiakov prístupné po prihlásení nahttps://gbstlc.edupage.org v menu "Vyučovanie".

OZNAM ŽIAKOM A ICH ZÁKONNÝM ZÁSTUPCOM
Nástup do školy 2. septembra 2021 (štvrtok):
triedy: PRÍMA a PRVÁCI: 8:00 na basketbalovom ihrisku za školou,
triedy: SEKUNDA - OKTÁVA, 2.A - 4.C: 7:30 - 8:00 odchod rovno do tried,
Všetci žiaci budú mať pri vstupe do budovy nasadené rúško, zmeranú teplotu, vydezinfikujú si ruky a disciplinovane sa presunú do vlastnej triedy.
KAŽDÝ ŽIAK MUSÍ MAŤ PRI VSTUPE DO BUDOVY:
1. Zákonným zástupcom, resp. plnoletým žiakom, podpísané tlačivo o bezpríznakovosti -súbor 20488.doc
2. Rúška - 2 ks
3. Ak spĺňajú aj výnimku, tak aj tlačivo "Oznámenie o výnimke z karantény" -súbor 20487.doc
Do budovy prosíme vstupovať len žiakov a zamestnancov školy.
Zároveň žiadame zákonných zástupcov a žiakov, aby si dôkladne preštudovali nové pravidlá, na základe ktorých bude fungovať škola - tzv. ŠKOLSKÝ SEMAFOR -súbor 20596.pdf
Bližšie informácie k prevzatiu objednaných samotestovacích sád zverejníme hneď, ako ich dostaneme.
Mgr. Helena Maráková
Vitajte na webovej stránke Gymnázia Boženy Slančíkovej Timravy v Lučenci (GBST LC). Naše gymnázium má dlhoročné skúsenosti v oblasti vzdelávania už od roku 1590 a zaraďujeme sa medzi vôbec najstaršie vzdelávacie organizácie na Slovensku.
      Vzdelávanie je zabezpečené v obidvoch štandardných gymnaziálnych formách, a to ako v osemročnom tak aj v štvorročnom profile štúdia.
skola
oznamy


Naši sponzori:
Kontakty:
Gymnázium Boženy Slančíkovej-Timravy
Haličská cesta č. 9
984 03 Lučenec
telefón: 047 433 32 32
e-mail: skola@gbstlc.sk

lucenec bbsk osobnyudaj fle_fr