Výchovno - vzdelávacie aktivity


19.03.2019 A/ Matematická olympiáda kat. Z9 (krajské kolo)
B/ Odhalenie pamätnej tabule Juraja Palkoviča
- zúčastnia sa žiaci I.A (organizuje Matica Slovenská)
20.03.2019 A/ Anglické divadlo vo Zvolene - pre žiakov I.A triedy a kvinty
-pg. dozor: Mgr. Segečová, Mgr. Macková N., Mgr. Aláčová Vavrincová
- ostávajúci žiaci sa budú učiť v I.B triede
B/ Biologická olympiáda kat. C (krajské kolo)
21.03.2019 A/Medzinárodný deň lesov
- prednáška od firmy Lesy - Kriváň
- na druhej a tretej vyučovacej hodine v zasadačke (pre žiakov I.B)
B/ Čas premien - pre dievčatá zo sekundy o 11,45 hod.
C/ Matematická súťaž KLOKAN
22.03.2019 CHKO Cerova Vrchovina - prednáška v zasadačke na štvrtej vyuč. hodine
26.03.2019 Biologická olympiáda kat. A (krajské kolo)
27.03.2019 A/ Nácvik T9 - platí pre žiakov kvarty
B/ Pytagoriáda kat. P6, P7, P8 (okresné kolo)
C/ Biologická olympiáda kat. B (krajské kolo)
28.03.2019 Diskusia: "História Novohradu"
- pre výber žiakov
- v zasadačke
29.03.2019 A/Zverejnené kritériá prijímacích skúšok
B/ Maturitné zadania - dokončiť a predložiť na podpis
C/ Oslava Dňa učiteľov v Tančiarni o 13,00 hod.
03.04.2019 TESTOVANIE T9 - žiaci kvarty
04.- 05.04.2019
Jazyková exkurzia do Berlína
- pg. dozor: Mgr. Macková D., PhDr. Lackovičová, Mgr. Maráková, Mgr. Širko, Mgr. Blahútová
16.04.2019 Hodnotiaca pedagogická rada za III. štvrťrok
18.- 23.04.2019 Veľkonočné prázdniny