Vedenie školy


Pozícia a meno
Riaditeľka školy: Mgr. Helena Maráková
Zástupkyňa riaditeľa školy: RNDr. Jarmila Muchová
Vedúci Jazykovej školy pri GBST: Mgr. Juraj Blažek