Vedenie školy


Pozícia a meno
Riaditeľka školy: Mgr. Helena Maráková
Zástupkyňa riaditeľa školy: RNDr. Jarmila Muchová
Správca Jazykovej školy pri GBST: PhDr. Natália Lackovičová