Rozvrh a zastupovanie je pre žiakov prístupné po prihlásení nahttps://gbstlc.edupage.org v menu "Vyučovanie".


Oznam o ďalšom termíne prijímacích skúšok - 20.júna 2023
Podľa § 66 ods. 6 Školského zákon , po prerokovaní v pedagogickej rade som ro zhodla o tom, že na našej škole sa vykonajú aj prijímacie skúšky v ďalšom termíne - 20.júna 2023.
Dané rozhodnutie sa týka štvorročného gymnázia (netýka sa osemročného štúdia - tu je naplnený povolený počet miest).
Prihlášky na štúdium doručte na sekretariát osobne, poštou alebo prostredníctvom systému EDUPAGE .
Termín podania prihlášok: do 12.júna 2023
S pozdravom,
RNDr. Jarmila Muchová, riaditeľka školy

Vitajte na webovej stránke Gymnázia Boženy Slančíkovej Timravy v Lučenci (GBST LC). Naše gymnázium má dlhoročné skúsenosti v oblasti vzdelávania už od roku 1590 a zaraďujeme sa medzi vôbec najstaršie vzdelávacie organizácie na Slovensku.
      Vzdelávanie je zabezpečené v obidvoch štandardných gymnaziálnych formách, a to ako v osemročnom tak aj v štvorročnom profile štúdia.
skola
oznamy

Naši sponzori:

Kontakty:
Gymnázium Boženy Slančíkovej-Timravy
Haličská cesta č. 9
984 03 Lučenec
telefón: 047 433 32 32
e-mail: skola@gbstlc.sk

lucenec bbsk osobnyudaj fle_fr