Rozvrh a zastupovanie je pre žiakov prístupné po prihlásení nahttps://gbstlc.edupage.org v menu "Vyučovanie".

Dňa 27. októbra 2021 sa bude vyučovať podľa upraveného zvonenia:
1. vyučovacia hodina 07.30 - 08.05 hod.
2. vyučovacia hodina 08.15 - 08.50 hod.
3. vyučovacia hodina 09.00 - 09.35 hod.
4. vyučovacia hodina 09.55 - 10.30 hod.
5. vyučovacia hodina 10.40 - 11.15 hod.
6. vyučovacia hodina 11.25 - 12.00 hod.
7. vyučovacia hodina 12.10 - 12.45 hod.
Mgr. Helena Maráková, riaditeľka školy

OZNAM
Vážení zákonní zástupcovia, milí študenti.
Od pondelka 11.10.2021 sa všetky triedy vracajú k prezenčnej forme výučby. Prezenčnej formy sa môže zúčastniť ten žiak, ktorý:
  1. Neprejavuje príznaky ochorenia, v prípade akýchkoľvek pochybností využite AG samotest (ak máte k dispozícii) alebo kontaktujte svojho lekára
  2. Nie je v karanténe z nejakého dôvodu
  3. Odovzdá cez stránku Edupage vyplnené tlačivo o bezpríznakovosti. (nájdete ho v časti Žiadosti/vyhlásenia)
Vzhľadom k novej vyhláške týkajúcej sa povinnosti nosiť rúška a respirátory -Povinnosť nosiť rúška a respirátory - Koronavírus a Slovensko (gov.sk) chcem odporučiť žiakom tried prima až kvarta, aby nosili rúška alebo ich náhradu aj počas vyučovania v triede. Na chodbách už rúška musia mať. Všetci ostatní žiaci, ktorí nemajú výnimku musia nosiť v priestoroch školy a počas vyučovania nejakú preventívnu ochrannú pomôcku (rúško, šál alebo šatka) na prekrytie horných dýchacích ciest.
Za pochopenie a dodržiavanie opatrení vopred ďakujem.
Chráňme si svoje zdravia a zdravie svojich blízkych.
Mgr. A. Dzúrová, ZRŠ

Vitajte na webovej stránke Gymnázia Boženy Slančíkovej Timravy v Lučenci (GBST LC). Naše gymnázium má dlhoročné skúsenosti v oblasti vzdelávania už od roku 1590 a zaraďujeme sa medzi vôbec najstaršie vzdelávacie organizácie na Slovensku.
      Vzdelávanie je zabezpečené v obidvoch štandardných gymnaziálnych formách, a to ako v osemročnom tak aj v štvorročnom profile štúdia.
skola
oznamy


Naši sponzori:
Kontakty:
Gymnázium Boženy Slančíkovej-Timravy
Haličská cesta č. 9
984 03 Lučenec
telefón: 047 433 32 32
e-mail: skola@gbstlc.sk

lucenec bbsk osobnyudaj fle_fr