Galéria 2015


Rozlúčka maturantov so školou v školskom roku 2014/2015 V dňoch 29. a 30. apríla 2015 sa konala 2-dňová exkurzia so zameraním na biológiu, dejepis a nemecký jazyk do Bratislavy a Viedne. 5. júna 2015 navštívila naše mesto Digiškola. Z nášho gymnázia sa zúčastnili podujatia triedy PRÍMA a SEKUNDA, ktoré pracujú s tabletmi.
Návšteva Miroslava Lajčáka, ministra a podpredsedu vlády SR Deň otvorených dverí Lyžiarsky kurz
Štátnice v jazykovej škole