Slávnostné otvorenie školského roku 2023/2024


Pondelok ráno 4.9.2023 sme pri soche B. S. Timravy slávnostne otvorili školský rok 2023/24.
S radosťou konštatujem, že počet študujúcich žiakov sa zvýšil, pre žiakov je pripravených množstvo zaujímavých aktivít, jazyková škola, krúžky a predovšetkým motivovaný vzdelávajúci sa pedagogický zbor, odhodlaný pracovať na maximálnom progresívnom rozvoji každého žiaka. Gymnázium je miesto, kde to žije. Naši absolventi sú lekári, právnici, učitelia, inžinieri, technici, ekonómovia, riadiaci pracovníci, informatici...Prostredníctvom vzdelávania dostanú žiaci šancu mať zmysluplný život, uskutočniť si svoje sny, lepšie zarábať, slušne žiť.
Popriala som aj pedagógom veľa síl, entuziazmu, optimizmu pri našej zmysluplnej práci.
Na záver som vyslovila nádej výbornej spolupráce 3 strán Učiteľ-Rodič-Žiak na prospech všetkých aktérov a popriala som všetkým veľa úspechov v školskom roku 2023/24.
RNDr Jarmila Muchová, riaditeľka