Čo bolo 2021/2022


VYRAĎOVANIE MATURANTOV
Z úspešných štvrtákov a žiakov oktávy sa v piatok 3. júna 2022 ...
ŠKOLSKÝ PLES – JUNIÁLES 2022
Po dvojročnej kovidovej odmlke sme nadviazali na tradíciu ...
Víťazi bedmintonového turnaja
Za účasti 12 zmiešaných párov z tried kvinta až septima a prvého až ...
MLADÝ EURÓPAN 2022
V dňoch 15. - 16. 6. 2022 sme navštívili Trenčín, aby sme sa zúčastnili ...
Naši študenti v Bruseli
Študenti septimy Richard Markovič, Michal Mochnacký a Martina Žigová ...
Biologická exkurzia Vysoké Tatry
Žiaci 1.A, 2.A, 2.B a sexty sa zúčastnili exkurzie do Vysokých Tatier ...
Najlepší "Klokani"
Dňa 11.apríla 2022 sa na našej škole uskutočnila súťaž Matematický ...
MAKS - vyhodnotenie
Veľká matematická súťaž pre všetkých, ktorým to páli aj tento rok ...
Štátna jazyková skuška z AJ
Dňa 10.6.2022 žiaci jazykovej školy úspešne absolvovali pre nich zatiaľ ...
IQ olympiáda
Žiaci našej školy nás aj tento rok reprezentovali na 11. ročníku IQ ...
Divadelné predstavenie Lakomec
V piatok 10. 6. 2022 sa naši tretiaci, septimáni a výber žiakov z kvinty ...
SUPERFINÁLE VO VYBÍJANEJ
Už o niekoľko hodín začínajú zápasy základných skupín veľkého ...
Biologická exkurzia
Vo štvrtok 2. 6. 2022 sa žiaci tried I.A, I.B, I.C a kvinty vydali do hlavného ...
Štúrov Zvolen
Po dlhom čase sa naša škola zúčastnila súťaže v rétorike Štúrov Zvolen ...
Divadelné predstavenie "Naša trieda"
V pondelok 6.6.2022 sa triedy humanitnej vetvy 1.A, 1.C a 2.A Gymnázia B. S. Timravy ...
Škola v prírode
VERNÁR. Prelom mesiacov máj a jún strávili žiaci primy, sekundy a tercie celý ...
Exkurzia do Viedne a Bratislavy
V dňoch 19. a 20. mája 2022 sme sa, po nútenej dvojročnej prestávke, opäť ...
Fyzika v našom živote
Koncom roka 2021 ZCV AURELIUM vyhlásilo celoslovenskú súťaž s témou: Fyzika v našom ...
Úspešní riešitelia krajského kola CHO kat. C
Dňa 12.05.2022 sa na Fakulte prírodných vied UMB v Banskej Bystrici konalo krajské kolo ...
Bronz na krajskom kole v basketbale žiačok SŠ
Basketbalový tím žiačok GBST po snaživom výkone vybojoval...
Celoslovenské kolo Dejepisnej olympiády
V dňoch 5. - 7.5.2022 sa v Bratislave konalo celoslovenské kolo Dejepisnej olympiády...
Rétorika s ľahkosťou
5.mája 2022 Lucia Igazová a Nadia Kramecová úspešne reprezentovali našu školu ...
Krajské kolo v bedmintone žiačok SŠ
5.mája 2022 Lucia Igazová a Nadia Kramecová úspešne reprezentovali našu školu ...
Matematická olympiáda
Po úspešnom zvládnutí matematických úloh domáceho kola postúpili naši ...
Kreatívne písanie
Dňa 29.4.2022 sa v priestoroch Novohradskej knižnice v Lučenci konala zaujímavá a ...
"Čo vieš o hviezdach?"
Aj takejto menej známej súťaže sa pravidelne zúčastňujú žiaci našej školy ...
Víťazíme aj na krajskom kole CHO kategórie D
Dňa 28.04.2022 sa v Banskej Bystrici konalo krajské kolo chemickej olympiády kategórie D ...
Janko Kráľ a štúrovci v Novohrade
Pri príležitosti 200. výročia narodenia nášho najrevolučnejšieho romantického básnika ...
Geografické úspechy v šk. r. 2021/2022
Už tradične sa v priebehu školského roka konajú aj olympiády z geografie ...
Olympiáda ľudských práv
Dňa 6. - 8. apríla 2022 sa Krištof Varga, žiak septimy, zúčastnil online formy celoštátneho ...
Ekonomická olympiáda
Dňa 25.2.2022 sa Janko Kantorák, žiak 4.A triedy, zúčastnil online formy krajského kola ...
MLADÝ EURÓPAN
Tím študentov Gymnázia B. S. Timravy v zostave Ema Šoltésová, Emma Batopálová, Jakub Lóška ...
Celoslovenské kolo Olympiády ruského jazyka
Študentka 3. A triedy Katarína Riečicová postúpila do celoslovenského kola Olympiády ruského jazyka ...
HVIEZDOSLAVOV KUBÍN
V dňoch 12. a 13. apríla 2022 sa v Novohradskom osvetovom stredisku v Lučenci konalo ...
Ďalší úspešný rok biológov a chemikov
Tak ako po minulé roky, aj tento školský rok, biológovia a chemici výrazne prispeli ...
Krajské kolo Olympiády kritického myslenia
Dnešný svet je zaplnený množstvom informácií, často protichodných, v ktorých sa ...
Úspech v krajskom kole MO
Dňa 5. apríla 2022 sa konalo krajské kolo súťaže Matematická olympiáda, kategória B, C ...
Imatrikulácia prímy
Imatrikulácia je udalosťou, na ktorú sa nováčikovia veľmi tešia, pretože po ...
Úspechy na poli vedy - biologická olympiáda
Adrián Beľa žiak oktávy v šk.roku 2021/22 obsadil na krajskom kole biologickej olympiády ...
Laureátka 2021 – Barbora Hrínová
Nová literárna cena René má podporovať čítanie mladých, prejaviť u nich záujem ...
Beseda s autorkou Soňou Sajenkovou
V utorok 1.3.2022 sa žiaci kvinty mali možnosť zúčastniť besedy so spisovateľkou Soňou ...
Deň Zeme
Práve dnes, 22. apríla, si každoročne pripomíname Deň Zeme. Sme veľmi radi ...
Ďalší športový úspech GBST
Žiačky Lucia Igazová a Nadia Kramecová, po maximálnom nasadeni a zdolaní ...
Opäť medzi úspešnými
Dňa 07.04.2022 sa na katedre chémie Fakulty prírodných vied Univerzity Mateja Bela ...
Postup na krajské kolo v basketbale
Po vyše 2 rokoch sme 7.4.2022, hneď na prvej športovej súťaži, zaznamenali úspech ...
Máme výborných študentov!
V Banskej Bystrici sa 6. apríla uskutočnilo krajské kolo jubilejného XXX. ročníka ...
Úspech v okresnom kole biologickej olympiády
Dňa 31.03.2022 sa konalo okresné kolo biologickej olympiády kategórie E, kde nás ...
PRIPOMENULI SME SI AUTIZMUS
Či lepšie povedané, spomenuli sme si na Svetový deň povedomia o autizme ...
Úspechy v programovaní
V uplynulých dňoch sa uskutočnili celoslovenské kolá súťaží Olympiáda v Informatike ...
Matematický náboj
18.marca 2022 sa uskutočnil online 25.ročník medzinárodnej súťaže tímov v rýchlostnom...
Okresná víťazka chemickej olympiády
Dňa 25.03.2022 sa konalo okresné kolo chemickej olympiády kategórie D, kde nás...
Úspechy na Dejepisnej olympiáde
Už tradične sa v tomto období konajú okresné a krajské kolá olympiád, v ktorých...
Úspechy v okresnom kole pytagoriády
V stredu 30. marca 2022 sa konalo okresné kolo pytagoriády. V kategórii...
Ďalší pekný úspech našej školy
Naša žiačka Katarína Riečicová z 3. A triedy obsadila na krajskom kole...
Tradičné úspechy biológov
Dňa 23.03.2022 sa konalo online krajské kolo biologickej olympiády kategórie A...
Olympiáda v nemeckom jazyku
Tohtoročnej olympiády v CJ 2021/22 sa zúčastnili aj nemčinári našej školy...
Zenit a IO
Náš študent Filip Siviček (3.B) sa zúčastnil krajských kôl v súťažiach "ZENIT v programovaní" a...
Fantastické úspechy jazykárov
Už tradične sa v tomto období konajú okresné a krajské kolá jazykových olympiád ...
Best in English
Po ročnej prestávke sa v novembri opäť konala online súťaž pre najlepších angličtinárov ...
Pytagoriáda – školské kolo
Vo štvrtok 10. decembra sa uskutočnilo školské kolo pytagoriády. Zapojili sa žiaci ...
BRLOH - opäť úspešne
Už sa stáva tradíciou, že aj žiaci našej školy sa zapájajú do Brnenskej logickej hry BRLOH ...
Bubnovačka 2021
Deň 19. november je už desaťročia známy ako Svetový deň prevencie týrania...
Ocenenie učiteľov našej školy
Sme veľmi hrdí na dve naše kolegyne. PhDr. Hedviga Kanátová a PaedDr. Soňa Lindušková...
Ocenenia žiakov našej školy
Počas Dní mesta Lučenec, boli dňa 27.8.2021 prímatorkou mesta...