Výchovno - vzdelávacie aktivity
február, marec 2024


1.2.2024 A/ 13:30 - 15:00 Aktualizačné vzdelávanie - viď rozpis
B/ 14:00 Otvorenie prípravných kurzov z MAT a SJL do prímy 8G a 1. ročníka 4G na školský rok 2024/25 - RŠ, Gmitterová, Hraško, Pšenicová, Ollosová
C/ Krajské kolo olympiáda zo slovenského jazyka
2.2.2024 A/ Krajské kolo Ekonomickej olympiády, UMB BB, žiaci: Králik, Gréčová, Belko, Hronec
B/ Turnaj Stredoslovenskej debatnej ligy v Banskej Bystrici - Hraško a výber žiakov
C/ 13:15 Akadémia veľkých diel - experimentálne overovanie - výber žiakov kvarta, kvinta
3.2.2024 Turnaj Stredoslovenskej debatnej ligy v Banskej Bystrici - Hraško a výber žiakov
4.2.2024 Turnaj Stredoslovenskej debatnej ligy v Banskej Bystrici - Hraško a výber žiakov
5.2.2024 A/ 9:00 slovo v hlavnej úlohe, seminár pre pedagógov - Mgr. art. Renata Jurčová, NOS Lučenec
B/ Okresné kolo dejepisná olympiáda kat.D,E,F - dozor Hrončeková
6.2.2024 Biologická olympiáda kategória E (zoólogia) - školské kolo
8.2.2024 A/ 16:00 - 20:00 NOC OTVORENÝCH DVERÍ
B/ Chemická olympiáda kategória D - školské kolo
C/ Olympiáda ľudských práv
9.2.2024 Krajské kolo olympiády zo FJA
12.2.2024 Krajské kolo olympiády zo SJA
15.2.2024 A/ Pedagogická rada: systém voliteľných predmetov, koncepcia MATURITNÝCH SKÚŠOK
B/ Krajské kolo olympiády z NEJ
16.2.2024 A/ Školské kolo Geografickej olympiády kat. A, B, Z; Školské kolo Dejepisnej olympiády kat. A, B
B/ Biologická olympiáda kategória A - školské kolo
C/ Študentský ples GBSTLC, Novohrad
19.-23.2.2024 Jarné prázdniny
28.2.2024 1. - 4. hodina Via studii - prezentácia výsledkov práce za I. polrok, príprava na konferenciu
7.3.2024 Pedagogická rada o 13:30 hod., školenie administrátorov a hodnotiteľov maturitných skúšok
12.3.2024 A/ EČ a PFIČ MS 2024 slovenský jazyk a literatúra
B/ Okresné kolo Geografickej olympiády kat. E, F, G
C/ 1. - 3. hodina - Finančná gramotnosť - Veronika Hrdličková - tretiaci
D/ 8:30 prednáška Podmienky vstupu do Ozbrojených síl SR, por. Zdenka Kopálková, Zvolen
13.3.2024 A/ EČ a PFIČ MS 2024 anglický jazyk
B/ NEPZ-najbohatšie ekosystémy planéty Zem - vstup 2€ na žiaka
C/ 1. - 3. hodina - Finančná gramotnosť - Veronika Hrdličková - tretiaci
14.3.2024 A/ EČ MS 2024 matematika
B/ 8:30 - 10:30 OBN - maturanti - zodp. Josifovová
C/ Prednáška Prvá pomoc - tretiaci cca 20 žiakov Červený kríž
15.3.2024 A/ Chemická olympiáda kategória B - školské kolo
B/ Odovzdania maturitných zadaní riaditeľke školy po prejednaní v predmetových komisiách
18.3.2024 Simulované prezidentské voľby pre žiakov od 15 rokov - 1. kolo
19.3.2024 A/ Simulované prezidentské voľby pre žiakov od 15 rokov - 1. kolo
B/ Krajské kolo geografickej olympiády kat. A, B, Z
C/ Krajské kolo olympiády kritického myslenia - v informatike - prosíme uvoľniť miestnosti - Hraško, Adamove
20.3.2024 Testovanie 9 pre žiakov kvarty
25.-27.3.2024 Simulované prezidentské voľby pre žiakov od 15 rokov - 2. kolo
28.3.-2.4.2024 Veľkonočné prázdniny

V Lučenci dňa: 1.2.2024                RNDr. Jarmila Muchová, riaditeľka školy