Výchovno - vzdelávacie aktivity
október, november 2023


30.-31.10.2023 Jesenné prázdniny
01.11.2023 Štátny sviatok
03.11.2023 Fyzikálny náboj Košice - zodp, PaedDr. Koprdová
06.11.2023 Súťaž iBobor - Kadet - tercia a kvarta osemročného gymnázia
Testy profesionálne orientácie pre triedu III.B po 2. VH
07.11.2023 Súťaž iBobor - Senior - ostatní študenti osemročných gymnázií
Testy profesionálne orientácie pre triedu septima po 2. VH
08.11.2023 Súťaž iBobor - Benjamín - príma a sekunda osemročného gymnázia
Testy profesionálne orientácie pre triedu III.C po 2. VH
09.11.2023 Súťaž iBobor - Junior - 1.-2. ročník gymnázií, kvinta a sexta osemročného gymnázia
Testy profesionálne orientácie pre triedu III.A po 2. VH
15.11.2023 GYMNAZIÁDA
16.11.2023 Stužková slávnosť OKTÁVA
Imatrikulácia prváci - Novohrad
17.11.2023 Štátny svistok
20.11.2023 11:30 Divadelné predstavenie Neprebudený (divadlo Poprad) - kino Apollo - pre cca 200 žiakov - kvarta (32), I.A (25), I.B (26), I.C (22), kvinta (18), III.A (18), III.B (33), III.C (23), septima (26)
Bubnovačka
23.11.2023 Hodnotiaca pedagogická rada za 1. štvrťrok
II.A 3.VH (Korimová), II.B 4.VH (Kružliak), beseda s preventistom OR PZ Lučenec,
Krajské kolo súťaže ZENIT v programovaní
Finále XXXI. ročníka Dejepisnej súťaže študentov gymnázií ČR a SR v Chebe - PhDr. Hrončeková
24.11.2023 Timravina studnička - celoslovenské kolo - Balkovská
Náboj Junior - zodp. M. Ollosová
01.12.2023 Školské kolo Chemická olympiáda kat. A
06.12.2023 Finančné vzdelanie - 9:20 - 10:05 III.A, III.B, zasadačka
Finančné vzdelanie - 10:20 - 11:10 septima, III.C, zasadačka
Od 4. hodiny Mikuláš - pre prima, sekunda, tercia, kvarta
08.12.2023 Školské kolo Olympiáda ľudských práv
Školské kolo Dejepisnej olympiády kat. C,D,E,F
12.12.2023 Školské kolo Matematická olympiáda kat. A - 3. a 4. ročník
11:45 anglické divadlo pre prvá ročník a kvintu - vybavuje L. Segečová
13.12.2023 Finančné vzdelanie - 11:20 - 12:05 III.A, III.B, zasadačka
Finančné vzdelanie - 12:15 - 13:00 septima, III.C, zasadačka
Školské kolo Pytagoriáda P6, P7, P8
14.12.2023 Školské kolo olympiáda zo slovenského jazyka a literatúry kat. A a B
Exkurzia Human body - Bratislava - maturanti PSY, BIO - zodp. De Almeida
22.12.2023 Vianoce v krajine X, od 4. hodiny - Vianočné posedenia
23.12.2023-7.1.2024 Vianočné prázdniny

V Lučenci dňa: 27.10.2023                RNDr. Jarmila Muchová, riaditeľka školy