Pozvánka na študentskú konferenciu Solemnis Via studii


Vzdelávací a rozvojový program Via studii pre nadaných, šikovných a zanietených žiakov vznikol v januári 2023 a svoju aktívnu pôsobnosť začal v septembri 2023.
Vytvoril platformu pre rozširovanie vedomostných a osobnostných kompetencií žiakov a čoskoro prekročil brány mesta Lučenec i hranice Banskobystrického kraja.
Dnes vytvára funkčné kontakty medzi takmer 120 účastníkmi: žiakmi, ich rodičmi, tútormi, členmi podpory, odbornými garantmi a ďalšími pracovníkmi odborných pracovísk univerzít a vedeckej obce.
Na dvojdňovej študentskej konferencii vystúpi prvých 33 absolventov vzdelávacieho a rozvojového programu Via studii so svojimi odbornými príspevkami.
Partnermi Solemnis Via studii sú
- Gymnázium Boženy Slančíkovej – Timravy v Lučenci
- Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže SR
- Centrum poradenstva a prevencie v Lučenci
- mesto Lučenec
- rozpočtová organizácia LUKUS – Lučenecké kultúrne stredisko
- Europe Direct Lučenec
- Rada rodičov pri Gymnáziu Boženy Slančíkovej – Timravy
Bude pre nás potešením privítať Vás.
Mgr. Terézia Bahledová, PhD.
garant programu