Šikovní grafici zo septímy

Napriek tomu, že Halloween i Dušičky sú už za nami, tieto sviatky v mnohých z nás ešte určite doznievajú. Originálnym nápadom obmeny školského loga, nesúceho sa v duchu halloweenskej tradície, sa prezentoval Max Hoffer, žiak septímy. Zahanbiť sa nenechala ani jeho spolužiačka Alexandra Cseriová. Jej návrh loga GBST veľmi výstižne reflektuje jednotlivé profilácie (zamerania, vetvy) gymnaziálneho vzdelávania stredoškolákov. Zdá sa, že kreatívni a šikovní grafici sa nájdu vo viacerých triedach našej školy."
Mgr. Róbert Rácz