Dočasné logo GBST?


Milí gymnazisti, vážení rodičia, ctení kolegovia. Dovoľujeme si Vám predstaviť inovované, aktualizované (no verme, že nie z veľmi dlhodobého hľadiska aktuálne) logo nášho GBST, ktoré reflektuje súčasnú situáciu.
Náčrt loga, ktorého autorom je kreatívna pani učiteľka Mgr. Edita Strmeňová, sme Vám predstavili už pred niekoľkými týždňami. Za počítačom vytvorenou grafickou podobou loga (dokonca niekoľkých jeho variant) však môžeme vidieť rukopis šikovného, kreatívneho a zodpovedného tretiaka Akexa Potockého (3.C trieda), ktorý sa dobrovoľnej úlohy z UKL zhostil ako skutočný profesionál z oblasti grafiky.
Sme veľmi radi, že aj takýmto spôsobom sa podarilo nájsť akýsi priesečník medzi dvoma na prvý pohľad nesúvisiacimi množinami, a to predmetom UKL & matematicko-informatickou profiláciou (mikrozameraním) triedy.

Ďakujeme Vám, Alex a Edita!

Ktoré logo sa Vám páči viac? Farebné, alebo v čiernobielej kombinácii?