Práca z informatiky

V treťom ročníku je na informatike práca s vektorovým grafickým editorom.
Stanka Urbanová (3.C) je tvorivá, šikovná a trpezlivá. Vytvorila na tému Tvár obrázok, ktorý je hodný pozretia.
Emília Blahútová