Práce z biológie


Školský rok 2018/2019
Exkurzia do Viedne
Sophia Stella Vargová
tercia
Geologické obdobia Zeme
Sophia Stella Vargová
tercia

Školský rok 2017/2018
Pozorovanie rastlinných buniek, sekunda
Praktická aktivita
Patrik Hrdina
Jakub Koza
Šimon Šulaj
kvarta
Rast a rozmnožovanie huby
Kristína Magová
Simona Bolčová
kvarta
Praktické aktivity
kvarta
Noc výskumníkov
Bronislava Koristeková
sekunda
Praktické aktivity
Marek Červenák
Marko Fehérpataky
kvarta
Rast a rozmnožovanie huby
Tomáš Červenák
Max Höffer
kvarta

Školský rok 2016/2017

Spoznávanie svojho kraja
(ppsx)
Sofia Stella Vargová

Shönnbrunn – Viedeň
Najstaršia ZOO v Európe
(ppsx)
Sofia Stella Vargová

Školský rok 2015/2016
Praktické cvičenie, tercia
Poznávanie minerálov a hornín
hornina Poznávanie minerálov a hornín (PDF)


Bioprojekt digitálna škola
Daktyloskopia, sekunda
Kristína Ťažká
ZOO Budapešť (PDF)
Tomáš Vaš
ZOO Budapešť (PDF)