Timraviny - školský časopis


Práce z informatiky


Školský rok 2023/2024

Vektorový grafický editor (CVI)

Školský rok 2022/2023

Webstránky študentov 3.C na predmete INF (kaskadový štýl)

Webstránky študentov maturitných tried vytvorených na predmete CVI (kaskadový štýl)

Vektorový grafický editor 3.C a 4.C

Práca z fyziky


Školský rok 2020/2021
 Ako si maturanti spríjemňujú hodiny fyziky.
   Autor projektu je Lukáš Štupák zo IV.A

Výtvarné práce


Školský rok 2020/2021
 Šikovní grafici zo septímy  Dočasné logo GBST?

Školský rok 2019/2020
Skryté talenty v sekunde Jeseň v príme a sekunde
Školský rok 2017/2018
Mladí výtvarníci 2 Mladí výtvarníci 1

Školský rok 2016/2017
Krajina Jeseň Dáždnik
Šarkan Mačka Kadečo

Školský rok 2015/2016
Stavby Veľkonočné vajíčka Snežienka
Kadečo Zimná krajinka Vianoce
Prvé práce v príme Farby jesene Čo je skryté v machuliach