Výtvarné práce


 Príma pre dôchodcov
 Výtvarné práce žiakov prímy  Šikovní grafici zo septímy  Dočasné logo GBST?

Skryté talenty v sekunde Jeseň v príme a sekunde

Mladí výtvarníci 2 Mladí výtvarníci 1

Krajina Jeseň Dáždnik
Šarkan Mačka Kadečo

Stavby Veľkonočné vajíčka Snežienka
Kadečo Zimná krajinka Vianoce
Prvé práce v príme Farby jesene Čo je skryté v machuliach