Výtvarné práce


Školský rok 2020/2021
 Šikovní grafici zo septímy  Dočasné logo GBST?

Školský rok 2019/2020
Skryté talenty v sekunde Jeseň v príme a sekunde

Školský rok 2017/2018
Mladí výtvarníci 2 Mladí výtvarníci 1

Školský rok 2016/2017
Krajina Jeseň Dáždnik
Šarkan Mačka Kadečo

Školský rok 2015/2016
Stavby Veľkonočné vajíčka Snežienka
Kadečo Zimná krajinka Vianoce
Prvé práce v príme Farby jesene Čo je skryté v machuliach