Konzultačné hodiny - školský rok 2023/2024


P. č. Priezvisko a meno, titul Deň Čas Miestnosť
1. Adamove Eva, Mgr. Streda 13:15-14:15 Kabinet slovenského jazyka, č. 305/II. poschodie
2. Aláčová Vavrincová Miroslava, Mgr. Pondelok 14:00-15:00 Kabinet slovenského jazyka, č. 305/II. poschodie
3. Bahledová Terézia, Mgr., PhD. Pondelok 13:30-15:00 Kancelária ZRŠ, č.d.214/I. poschodie
4. Balkovská Slavka, Mgr. Utorok 13:15-14:15 Kabinet slovenského jazyka, č. 305/II. poschodie
5. Belovová Mária, Mgr. Pondelok 14:00-15:00 Kabinet cudzích jazykov, č.d. 109/prízemie
6. Blahútová Emília Streda 14:00-15:00 Kabinet matematiky a informatiky, č.d.107/ prízemie
7. Blažek Juraj, Mgr. Pondelok 14:00-15:00 Kabinet cudzích jazykov, č.d. 115/prízemie
8. De Almeida Nikola, Mgr. Streda 13:30-14:30 Kabinet psychológa
9. Dzúrová Anita, Mgr. Pondelok 13:30-14:30 Kancelária ZRŠ, č.d.214/I. poschodie
10. Fulajtárová Zuzana, Mgr. Štvrtok 14:00-15:00 Kabinet matematiky a fyziky, č.d. 201/I. poschodie
11. Gmitterová Andrea, Mgr. Utorok 14:00-15:00 Kabinet výchovného poradcu, č.d.316/II. poschodie
12. Gúgľava Ivan, PaedDr. Štvrtok 14:00-15:00 Kabinet chémie, č.d.301/II. poschodie
13. Halušková Henrieta, PaedDr. Pondelok 13:30-14:30 Kabinet matematiky a fyziky, č.d. 201/I. poschodie
14. Hraško Ivan, Mgr. Utorok 13:30-14:30 Kabinet slovenského jazyka, č.d. 315/II. poschodie
15. Hroboňová Mária, Mgr. Po dohode
16. Hrončeková Alica, PhDr. Streda 13:30-14:30 Kabinet nemeckého a ruského jazyka, č.d. 117/prízemie
17. Hudecová Monika, PhDr. Pondelok 14:00-15:00 Kabinet slovenského jazyka, č. 305/II. poschodie
18. Janková Agáta, PaedDr. Pondelok 13:00-14:00 Kabinet č.d. 122 prízemie
19. Josifovová Monika, PaedDr. Utorok 13:30-14:30 Kabinet slovenského jazyka, č. 305/II. poschodie
20. Juriga Jozef, Mgr. Po dohode
21. Karman Karol, Mgr. JUDr. Streda 14:00-15:00 Kabinet č.d. 122 prízemie
22. Koprdová Elena, PaedDr. Pondelok 13:30-14:30 Kabinet matematiky a fyziky, č.d. 201/I. poschodie
23. Korimová Katarína, Mgr. Pondelok 13:15-14:15 Kabinet cudzích jazykov, č.d. 109/byt domovníka - prízemie
24. Korimová Tatiana, Mgr. Streda 14:00-15:00 Kabinet výchovného poradcu, č.d.316/II. poschodie
25. Koza Rastislav, Mgr. Pondelok 14:00-15:00 Kabinet geografie, č.d.116/prízemie
26. Krnáč Ivan, Mgr. Utorok 13:00-14:00 Kabinet TSV (telocvičňa)
27. Krpeľanová Helena, Mgr. Pondelok 13:00-14:00 Kabinet chémie, č.d.301/II. poschodie
28. Kružliak Ján, Ing. Utorok 14:00-15:00 Kabinet č.d. 122 prízemie
29. Látka Boris, Mgr.. Pondelok 14:00-15:00 Kabinet TSV (telocvičňa)
30. Lučanská Frederika, Mgr. RD
31. Lučanský Lukáš, Mgr. Utorok 13:00-14:00 Kabinet cudzích jazykov, č.d. 115/prízemie
32. Maráková Helena, Mgr. Pondelok 14:00-15:00 Kabinet TSV (telocvičňa)
33. Melicherová Elena, PaeDr. Pondelok 14:00-15:00 Kabinet slovenského jazyka, č.d. 315/II. poschodie
34. Mišove Jana, Ing. Utorok 14:00-15:00
35. Muchová Jarmila, RNDr. Pondelok 14:00-15:00 Kancelária riaditeľky školy, č.d. 205/I. poschodie
36. Öllösová Marta, Mgr. Utorok> 14:00-15:0 Kabinet matematiky a informatiky, č.d.107/ prízemie
37. Pšenicová Zuzana, Mgr. Streda 14:00-15:00 Kabinet matematiky a informatiky, č.d.107/ prízemie
38. Sarvašová Tatiana, RNDr. Štvrtok 14:00-15:00 Kabinet chémie, č.d.301/II. poschodie
39. Segečová Lea, Mgr. Pondelok 13:15-14:15 Kabinet cudzích jazykov, č.d. 109/prízemie
40. Strmeňová Edita, Mgr. Streda 14:00-15:00 Kabinet cudzích jazykov, č.d. 115/prízemie
41. Šestina Arpád, PaedDr. Utorok 14:00-15:05 Kabinet chémie, č.d.301/II. poschodie
42. Šusteková Anna, Mgr. Pondelok 13:30-14:30 Kabinet geografie, č.d.116/prízemie