Informatika

Tvorba stránok (css style)
 1. Vzor stránky s odkazmi (menu)
 2. Vzor html dokumentu s obrázkami
 3. Stránka 1a, šírka 100%, zvislé menu vľavo
 4. Stránka 1b, obmedzená šírka, zvislé menu vľavo
 5. Stránka 2a, šírka 100%, vodorovné menu hore
 6. Stránka 2b, obmedzená šírka, vodorovné menu hore
 7. Stránka 3, šírka 1000px, zvislé menu vľavo
 8. Stránka 4, šírka 1000px, vodorovné menu hore
 9. Stránka 5, pevné menu hore
 10. Stránka 6, pevné menu vľavo

Fyzika

1. ročník
 1. Postup pri riešení fyzikálnych úloh.
 2. Jednoduché úlohy na rovnomerný pohyb.
 3. Úlohy na zrýchlený pohyb
 4. Poznámky k zrýchlenému a spomalenému pohybu


3. ročník
 1. Striedavý prúd - pojem a základné charakteristiky
 2. Obvody striedavého prúdu
 3. Fázové posunutie
 4. Výkon striedavého prúdu
 5. Elektrické stroje
 6. Výroba a prenos elektrickej energie
 7. Mechanické vlnenie - základné pojmy
 8. Mechanické vlnenie - úlohy