Prečo sa prihlásiť?


Najdôležitejšie INFORMÁCIE o GBST

Vážení uchádzači o štúdium, ctení rodičia a kolegovia zo základných škôl. Dávame Vám do pozornosti prehľadný infobalík o našej škole a možnostiach štúdia v školskom roku 2022/2023. Rozhodne neprehliadnite: Akékoľvek otázky Vám radi zodpovieme.
Všeličo o našaj škole

Osemročný študijný program
- stretneš sa so spolužiakmi,ktorí majú tiež zvýšený záujem o štúdium
- môžeš si vyberať z cudzích jazykov AJ, NJ, FJ, RJ, španielsky jazyk
- u nás môžeš riešiť olympiády, korešpondenčné súťaže; máme úspešných riešiteľov na okresných, krajských,celoštátnych aj medzinárodných kolách
- môžeš chodiť do krúžkov športových i informatických (programujeme v Imagine,v Pascale)
- môžeš robiť pokusy vo vybavených "labákoch" z BIO, CHe a FYZ
- budeš robiť projekty, vyberať si predmety v 8.roč.
- budeš si sám vyberať 18 hodín z 30 týždenne v maturitnom ročníku
- pôjdeš na lyžiarsky kurz, plavecký a branný kurz
- v prípade záujmu budeš cestovať po Slovensku aj po Európe
- môžeš navštevovať junior kurzy v Jazykovej škole GBST
- v rebríčku INEKO patríme od šk. roku 2011/20112 medzi najlepšie gymnázia v zriaďovateľskej pôsbnosti BBSK (2-krát 1.miesto a 5-krát 2.miesto)
- za posledých 18 rokov sme na medzinárdných olympiádach získali 15 zlatých, strieborných a bronzových medailí (predovštkým v oblasti MAT, INF a CHE)
Štvorročný študijný program
- podľa nezávislej agentúry INEKO sme 2. najlepšie gymnázium v BBSK
- viac ako 95% našich absolventov študuje na VŠ;
- vynikáme nízkou nezamestnanosťou absolventov
- stretnutie sa so spolužiakmi, ktorí majú tiež vysoký záujem o štúdium
- výber z 5 cudzích jazykov AJ, NJ, FR, RJ, španielsky jazyk
- riešenie olympiád a korešpondenčných súťaží, máme úspešných riešiteľov na okresných, krajských, celoštátnych aj medzinárodných kolách
- môžeš chodiť do krúžkov športových i informatických (progra-mujeme v Imagine, Scratch, Pascal, C, C++)
- môžeš robiť pokusy vo vybavených "labákoch" z BIO, CHE a FYZ
- budeš si sám vyberať 18 hodín z 30 týždenne v maturitnom ročníku
- môžeš ísť na lyžiarsky, plavecký a branný kurz
- budeš cestovať po Slovensku a aj po Európe
- môžeš navštevovať jazykovú školu GBST
- môžeš si vybrať triedu s posilneným vyučovaním
  A) humanitných predmetov a cudzích jazykov
  B) prirodovedných predmetov
  C) matematiky a informatiky
- v rebríčku INEKO patríme od šk. roku 2011/20112 medzi najlepšie gymnázia v zriaďovateľskej pôsbnosti BBSK (2-krát 1.miesto a 5-krát 2.miesto)
- za posledých 18 rokov sme na medzinárdných olympiádach získali 15 zlatých, strieborných a bronzových medailí (predovštkým v oblasti MAT, INF a CHE)