2% z dane


     Vážení rodičia, zákonní zástupcovia žiakov, absolventi a priatelia GBST, mnohí z Vás sa rozhodli pomôcť škole odvedením 2% alebo 3% zo svojich daní na účet Rodičovského združenia pri Gymnáziu B. S. – Timravy v Lučenci. Sú to finančné prostriedky, z ktorých sme aj v minulých rokoch podporili školu, na ktorej študujú naše deti, aby sme aspoň takto podporili skvalitnenie životného priestoru, ale predovšetkým kvalitu a modernizáciu výučby našich detí. Investovali sme najmä do nákupu učebných pomôcok, do vybavenia priestorov šatní, všestrannej podpory mimoriadne nadaných študentov, ich reprezentácie v rámci Slovenska i sveta. Ešte raz aj v ich mene ďakujeme.

     Zároveň sa na Vás obraciame s prosbou, aby ste aj v tomto roku poukázali 2% alebo 3% zaplatenej dane Rodičovskému združeniu pri Gymnáziu B. S. Timravy v Lučenci v zmysle zákona 595/2003 Z. z. o dani z príjmu. Verte, pomôžete dobrej veci – ďalšiemu zlepšovaniu podmienok vzdelávania našich detí.

Rada rodičov pri GBST v Lučenci.

Tlačivá boli distribuované prostredníctvom Vašich detí, prípadne si ich môžete stiahnuť tu: