Dokumenty školy

 1. Doplnok č. 6 ku Kolektívnej zmluve na rok 2023
 2. Doplnok č. 5 ku Kolektívnej zmluve na rok 2023
 3. Doplnok č. 4 ku Kolektívnej zmluve na rok 2023
 4. Doplnok č. 3 ku Kolektívnej zmluve na rok 2023
 5. Doplnok č. 2 ku Kolektívnej zmluve na rok 2023
 6. Doplnok č. 1 ku Kolektívnej zmluve na rok 2023
 7. Kolektívna zmluva na rok 2023
 8. Plán práce školy, školský rok 2023/2024
 9. Plán práce školy, školský rok 2022/2023
 10. Plán práce školy, školský rok 2020/2021
 11. Plán práce školy, školský rok 2019/2020
 12. Plán práce školy, školský rok 2018/2019
 13. Plán práce školy, školský rok 2017/2018
 14. ČO MÁ KAŽDÝ VEDIEŤ V PRÍPADE OHROZENIA (základy sebaochrany a prvej pomoci)
 15. Školský vzdelávací program, ISCED 2 - príma, sekunda, tercia, kvarta
 16. Školský vzdelávací program, ISCED 3A - gymnázium
 17. Školský vzdelávací program, jazyková škola
 18. Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach za školský rok 2022/2023
 19. Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach za školský rok 2021/2022
 20. Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach za školský rok 2020/2021
 21. Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach za školský rok 2019/2020
 22. Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach za školský rok 2018/2019
 23. Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach za školský rok 2017/2018
 24. Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach za školský rok 2016/2017
 25. Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach za školský rok 2015/2016
 26. Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach za školský rok 2014/2015
 27. Správa o výsledkoch a podmienkach výchovno-vzdelávacej činnosti za školský rok 2013/2014
 28. Správa o výsledkoch a podmienkach výchovno-vzdelávacej činnosti za školský rok 2012/2013
 29. Správa o výsledkoch a podmienkach výchovno-vzdelávacej činnosti za školský rok 2011/2012
 30. Správa o výsledkoch a podmienkach výchovno-vzdelávacej činnosti za školský rok 2010/2011
 31. Správa o výsledkoch a podmienkach výchovno-vzdelávacej činnosti za školský rok 2009/2010
 32. Správa o výsledkoch a podmienkach výchovno-vzdelávacej činnosti za školský rok 2008/2009
 33. Kolektívna zmluva na rok 2022
 34. Doplnok č. 1 ku Kolektívnej zmluve na rok 2022
 35. Doplnok č. 2 ku Kolektívnej zmluve na rok 2022
 36. Doplnok č. 3 ku Kolektívnej zmluve na rok 2022
 37. Kolektívna zmluva na rok 2021
 38. Kolektívna zmluva na rok 2020
 39. Doplnok č. 1 ku Kolektívnej zmluve na rok 2020
 40. Kolektívna zmluva na rok 2019
 41. Doplnok č. 1 ku Kolektívnej zmluve na rok 2019
 42. Kolektívna zmluva na rok 2018
 43. Doplnok č. 1 ku Kolektívnej zmluve na rok 2018
 44. Doplnok č. 2 ku Kolektívnej zmluve na rok 2018
 45. Kolektívna zmluva na rok 2017
 46. Doplnok č. 1 ku Kolektívnej zmluve na rok 2017
 47. Kolektívna zmluva na rok 2016
 48. Kolektívna zmluva na rok 2015
 49. Kolektívna zmluva na rok 2014
 50. Doplnoky č. 1, 2, 3 ku Kolektívnej zmluve na rok 2014
 51. Zriaďovacia listina
 52. Organizačný poriadok
 53. Autoevaluácia školský rok 2015/2016
 54. Autoevaluácia školský rok 2011/2012
 55. Práva a povinnosti zákonných zástupcov


Upozornenie:
Dokumenty sú vo formáte PDF alebo vo formáte doc a možte si ich stiahnuť.