Orgány školy

Rada školy

Rada školy pri Gymnáziu B. Slančíkovej Timravy v Lučenci

Volení členovia za pedagogických zamestnancov:
1. Mgr. Lea Segečová - predsedníčka rady školy
2. Mgr. Zuzana Pšenicová (od 25.9.2023)
Volení členovia za ostatných zamestnancov:
3. Ing. Alexander Urbančok
Volení členovia za žiakov:
4. Samuel Tkáč
Volení členovia za rodičov:
5. Katarína Činčurová
6. Zuzana Schwarzová
7. JUDr. Róbert Gombala
Delegovaní členovia za BBSK:
8. Mgr. Imrich Kováč
9. Ing. Anna Hriňová
10. Mgr. Attila Agócs, PhD.
11. Mgr. Péter Czúsz
  Dokumenty rady školy na stiahnutie vo formate PDF alebo DOC

Rada rodičov

Zoznam členov Rady rodičov pri Gymnáziu B. S. Timravy v Lučenci v školskom roku 2023/2024

Trieda Meno a priezvisko
I.A Mgr. Katarína Šišáková
I.B Mgr. Magdaléna Jakubová
I.C MUDr. Ján Zachar
II.A Mgr. Tatiana Novenková
II.B RNDr. Norbert Uhrik
II.C Vladimíra Bartošová
III.A Jana Kočišová
III.B Bc. Anna Pentková
III.C Zuzana Schwarzová
IV.A Miroslav Moučka
IV.B Eva Drugdová
IV.C nemajú zvoleného
Príma Ing. Zuzana Šárkanová
Sekunda JUDr. Jana Jurinová
Tercia Mgr. Vlasta Hadrabová
Kvarta Žaneta Nagyová
Kvinta Eva Švecová
Sexta Mgr. Erika Tóthová
Septima Mgr. Dáša Murínová
Oktáva Katarína Činčurová
  Dokumenty rady rodičov na stiahnutie vo formate PDF alebo DOC

Školský parlament

Členovia Školského parlamentu s hlasovacím právom:

Trieda Meno a priezvisko
Príma Michal Aláč
Sekunda Michal Jackuliak
Tercia Dávid Bednár
Kvarta Nina Zdechovanová
Kvinta Emma Korimová
Sexta Jakub Šuhaj
Septima Tamara Borošová
1.A Alžbeta Murínová
2.A Bianka Belovová
2.B Bianka Pinková
2.C Kristína Balgová
3.A Ema Beracková
3.B Maximilén Peťko
3.C Viktóri Líšková
4. ročník Jakub Lóčka
Predseda: Ema Beracková
Podpredseda: Bianka Pinková

Pozorovatelia a dobrovoľníci:
Trieda Meno a priezvisko
Príma Radovan Pachota
Sekunda Alexandra Koristeková, Nela Ondrejovičová, Mikuláš Rubint
Tercia Sára Malčeková
Sexta Tamara Ela Tóthová
1.A Tereza Šišáková
3.A Martina Karpelová, Mária Malčeková, Samuel Tkáč, Veronika Pauchlíkova
3.B Sára Darmová, Bianka Hrdinová, Bianka Komárová, Damián Molnár
3.C Karol Csúz, Zuzana Riečicová, Simona Schwarzová
4. ročník Alexandra Zaťková, Michaela Chlpáňová
Koordinátor: Mgr.Mária Belovová
Štatút žiackej školskej rady (parlamentu)
     Žiacka školská rada zastupuje žiakov vo vzťahu k vedeniu a pedagogickému zboru školy. Podieľa sa na rôznych školských aktivitách a mnohé sama organizuje. Rieši problémy žiakov, zaoberá sa ich nápadmi a prepracované ich posúva vedeniu školy.
     Žiacka rada je neodmysliteľným článkom demokratickej školy a je prospešná pri budovaní dobrého mena školy a jej posúvaní sa vpred. Žiaci, ktorí sú členmi ŽŠR získavajú skúseností v organizácií rôznych aktivít či podujatí, zlepšujú si svoju komunikáciu v kolektíve, čím súlepšie pripravení na život po ukončení štúdií.