Výchovný poradca


Mgr. Tatiana Korimová - výchovná poradkyňa

Kontakt - t.č.: 047/43 33 232 kl. 112
Miestnosť: Kabinet výchovného poradcu, č.d.316/II. poschodie
Konzultačné hodiny:
Pondelok - od 09.20 hod. do 11.10 hod. (ako výchovná poradkyňa)
Štvrtok - od 11.20 hod. do 12.05 hod. (ako výchovná poradkyňa)
Utorok - od 14.00 hod. do 14.45 hod. (ako pedagóg)