Zamestnanci školy

Pedagogickí interní zamestnanci:

P. č. Priezvisko a meno Komb. Miestnosť e-mail
1. Adamove Eva, Mgr. FIL Kabinet slovenského jazyka, č. 305/II. poschodie adamove.eva@gbst.sk
2. Aláčová Vavrincová Miroslava, Mgr. ANJ, SJL Kabinet slovenského jazyka, č.d. 305/II. poschodie vavrincova.miroslava@gbst.sk
3. Bahledová Terézia, Mgr., PhD. SJL, HUV Kancelária ZRŠ, č.d.214/I. poschodie bahledova.terezia@gbst.sk
4. Balkovská Slavka, Mgr. SJL, DEJ Kabinet slovenského jazyka, č. 305/II. poschodie balkovska.slavka@gbst.sk
5. Belovová Mária, Mgr. ANJ Kabinet cudzích jazykov, č.d. 109/prízemie belovova.maria@gbst.sk
6. Blahútová Emília MAT, INF, DEG Kabinet matematiky a informatiky, č.d.107/ prízemie blahutova.emilia@gbst.sk
7. Blažek Juraj, Mgr. ANJ, SJL Kabinet cudzích jazykov, č.d. 114/prízemie blazek.juraj@gbst.sk
8. De Almeida Nikola, Mgr. PSY Kabinet psychologa, prízemie dealmeida.nikola@gbst.sk
9. Dzurová Anita, Mgr. MAT, INF Kancelária ZRŠ, č.d.214/I. poschodie dzurova.anita@gbst.sk
10. Fulajtárová Zuzana, Mgr. FYZ Kabinet matematiky a fyziky, č.d. 201/I. poschodie fulajtarova.zuzana@gbst.sk
11. Gmitterová Andrea, Mgr. SJL, NEJ Kabinet výchovného poradcu, č.d.316/II. poschodie gmitterova.andrea@gbst.sk
12. Gúgľava Ivan, PaedDr. BIO, CHE Kabinet chémie, č.d.301/II. poschodie guglava.ivan@gbst.sk
13. Halušková Henrieta, PaedDr. MAT, FYZ Kabinet matematiky a fyziky, č.d. 201/I. poschodie haluskova.henrieta@gbst.sk
14. Hraško Ivan, Mgr. SJL, DEJ Kabinet slovenského jazyka, č.d. 315/II. poschodie hrasko.ivan@gbst.sk
15. Hrončeková Alica, PhDr. RUJ, DEJ, NEJ Kabinet cudzích jazykov, č.d. 117/prízemie hroncekova.alica@gbst.sk
16. Hudecová Monika, PaedDr. ANJ, DEJ Kabinet slovenského jazyka, č. 305/II. poschodie hudecova.monika@gbst.sk
17. Janková Agáta, PaedDr. NEJ, TSV Kabinet č.d. 122 prízemie jankova.agata@gbst.sk
18. Josifovová Monika, PaedDr. RUJ, OBN Kabinet výchovného poradcu, č.d.316/II. poschodie josifova.moniika@gbst.sk
19. Juriga Jozef, Mgr. NBV Knižnica/suterén juriga.jozef@gbst.sk
20. Karman Karol, Mgr., JUDr. INF Kabinet č.d. 122 prízemie karman.karol@gbst.sk
21. Koprdová Elena, PaedDr. FYZ, THD Kabinet matematiky a fyziky, č.d. 201/I. poschodie koprdova.elena@gbst.sk
22. Korimová Katarína, Mgr. ANJ, RUJ Kabinet cudzích jazykov, č.d. 109/prízemie korimova.katarina@gbst.sk
23. Koza Rastislav, Mgr. MAT, GEG Kabinet geografie, č.d.116/prízemie koza.rastislav@gbst.sk
24. Krnáč Ivan, Mgr. TSV, BIO Kabinet biológie, č.d. 101/prízemie krnac.ivan@gbst.sk
25. Krpeľanová Helena, Mgr. BIO, CHE Kabinet chémie, č.d.301/II. poschodie krpelanova.helena@gbst.sk
26. Látka Boris, Mgr. TSV Telocvičňa latka.boris@gbst.sk
27. Lučanský Lukáš, Mgr. SJA, ETV Kabinet cudzích jazykov, č.d. 115/prízemie lucansky.lukas@gbst.sk
28. Macková Danka, Mgr. BIO, CHE Kabinet biológie, č.d. 101/prízemie mackova.danka@gbst.sk
29. Maráková Helena, Mgr. MAT, TSV Telocvičňa marakova.helena@gbst.sk
30. Melicherová Elena, PaedDr. SJL, DEJ Kabinet slovenského jazyka, č.d. 315/II. poschodie melicherova.elena@gbst.sk
31. Mišove Jana, Ing. EKO   misove.jana@gbst.sk
32. Muchová Jarmila, RNDr. MAT, BIO Kancelária riaditeľky školy, č.d.212/I. poschodie muchova.jarmila@gbst.sk
33. Öllösová Marta, Mgr. MAT, INF Kabinet matematiky a informatiky, č.d.107/ prízemie ollosova.marta@gbst.sk
34. Pšenicová Zuzana, Mgr. MAT, INF Kabinet matematiky a informatiky, č.d.107/ prízemie psenicova.zuzana@gbst.sk
35. Sarvašová Tatiana, RNDr. MAT, CHE Kabinet chémie, č.d.301/II. poschodie sarvasova.tatiana@gbst.sk
36. Segečová Lea, Mgr. ANJ, SJL Kabinet cudzích jazykov, č.d. 109/prízemie segecova.lea@gbst.sk
37. Strmeňová Edita, Mgr. ANJ, FRJ Kabinet cudzích jazykov, č.d. 115/prízemie strmenova.edita@gbst.sk
38. Šestina Arpád, PaedDr. BIO, CHE Kabinet chémie, č.d.301/II. poschodie sestina.arpad@gbst.sk
39. Šusteková Anna, Mgr. DEJ, GEG Kabinet geografie, č.d.116/prízemie sustekova.anna@gbst.sk
Mgr. Nikola De Almeida, školský psychológ
Ing. Ján Kružliak, asistent učiteľa

Pedagogickí externí zamestnanci:

P. č. Priezvisko a meno Kombinácia Miestnosť e-mail
1. Mgr. Mária Hroboňová NBV   hrobonova.maria@gbst.sk
2. Korimová Tatiana, Mgr. DEJ, ETV Kabinet výchovného poradcu, č.d.316/II. poschodie korimova.tatiana@gbst.sk

Jazyková škola

P. č. Priezvisko a meno Kombinácia e-mail
1. Štefancová Zuzana, PhDr. ANJ z.stefancova2011@gmail.com
2. Blažek Juraj, Mgr. ANJ blazek.juraj@gbst.sk
3. Dobrová Jana, Mgr. ANJ jankastar1976@gmail.com

THP zamestnanci:

P. č. Priezvisko a meno Pozícia e-mail
1. Alberti Marian údržbár - školník alberti.marian@gbst.sk
2. Farkaš Gabriel údržbár - školník farkas.gabriel@gbst.sk
3. Fridrichová Katarína upratovačka fridrichova.katarina@gbst.sk
4. Kaššová Miriama, Ing. účtovníčka kassova.miriama@gbst.sk
5. Gaálová Ľubica Mgr. hospodárka gaalova.lubica@gbst.sk
6. Mičudová Anna upratovačka micudova.anna@gbst.sk
7. Uhrinová Valéria sekretárka školy, personalistka uhrinova.valeria@gbst.sk
8. Urbančok Alexander, Ing. spávca IS urbancok.alexander@gbst.sk
9. Raszková Erika upratovačka raszkova.erika@gbst.sk
Eriku Raszkovú