• Gymnázium Boženy Slančíkovej Timravy, Lučenec

  Projekty  Projekt - Rozvoj energetických služieb na regionálnej miestnej úrovni 2

  Rozvoj osobnosti žiakov
  GBST a DofE spojili svoje sily. Od nového školského roku (2016/2017) sa naše gymnázium zapojilo do prestížneho medzinárodného programu rozvoja osobnosti žiakov - Medzinárodná cena vojvodu z Edinburghu (skrátene DofE).
  Ide o komplexný rozvojový program, ktorý dáva mladým ľuďom vo veku 14 až 24 rokov šancu rozvinúť svoje schopnosti a charakterové vlastnosti pre reálny život, naplniť svoj potenciál a pomôcť im uspieť v živote. Program je súčasťou celosvetovej Medzinárodnej ceny vojvodu z Edinburghu a už od roku 1956 podporuje mladých ľudí naprieč spoločnosťou v 140 krajinách po celom svete na ich ceste k samostatnosti, sebavedomiu, úspechu v živote a sociálnemu cíteniu.
  V programe DofE si mladí ľudia stanovujú individuálne ciele a výzvy v niekoľkých aktivitách (oblasť dobrovoľníctva, talentu a športovej aktivity + na záver absolvovanie dobrodružnej expedície). Na ceste k ich splneniu posilňujú svoju zodpovednosť a vytrvalosť, poznávajú a prekonávajú sami seba a získavajú nové zručnosti, užitočné pre ďalší akademický aj pracovný život. Zapojením sa do programu sa navyše stávajú súčasťou medzinárodnej komunity.

  Škola priateľská k deťom
  Program Škola priateľská k deťom je vhodným doplnkom výuky ľudsko-právnej problematiky na materských, základných a stredných školách. Je súčasťou medzinárodného programu UNICEF. Cieľom programu je vytvoriť v školách také prostredie, v ktorom sa každé dieťa cíti bezpečne, dobre, sebaisto a do ktorého chodí s radosťou. Práva dieťaťa sú v centre záujmu programu., kľúčové sú participácia, rešpekt, zodpovednosť. Škola priateľská k deťom nielen učí o právach dieťaťa, ale nimi aj žije. Nastavuje rámec fungovania medzi deťmi, pedagógmi a rodičmi.

  Finančná gramotnosť
  Čo sú peniaze? Pre nás študentov sú dôležitou súčasťou života. Je to vymenný prostriedok, za ktorý kupujeme všetky tovary a služby.
  Ako získame peniaze? Jednou z možnosti je práca. My ako trieda sme sa rozhodli začať skúmať finančný kolobeh
  Čo ideme robiť? V rámci projektu o finančnej gramotnosti sa chceme dozvedieť ako funguje finančný kolobeh v súčasnom živote, a preto sme sa rozhodli urobiť sladké hody na Mikuláša. Z istej čiastky peňazí chceme upiecť medovníčky ktoré potom predáme. Táto naša investícia sa nám má vrátiť s miernym ziskom.

  Prevencia kriminality
  prevencia kriminality